Latvijas televīzijas asaras latgaliešiem January 30, 2016