Skreine.org: bažas par ministres Druvietes iespējamu interešu konfliktu January 21, 2014

Skreine.org ar bažām sagaida Inas Druvietes nonākšanu Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā.

Ina Druviete Latgales latviešiem ir labi zināma ar regulārām un konsekventām antilatgaliskām darbībām, īpaši agresīvi iestājoties pret latgaliešu rakstu valodas saglabāšanas, aizsardzības un attīstības pasākumiem.

Latgaliešu valoda nelielā laikā ir veikusi sarežģītu un dinamisku ceļu – no padomju laikiem, kad latgaliski runājošie tika atklāti diskriminēti (saliedētai padomju tautai nebija nepieciešama vēl viena latgaliešu valoda), līdz šodienai, kad latgaliešu valoda brīvi skan nacionālajā televīzijā un ir ieņēmusi sen pelnītu vietu visas Latvijas kultūras un mākslas laukā, kā arī kalpo kā ikdienas saziņas līdzeklis vairāk kā 150 tūkstošiem Latgales latviešu.

Skreine.org pieļauj, ka, iespējams, Inas Druvietes zinātniskajai darbībai līdzīgā darbība sakņojas padomju laika tēzēs, kurās latgaliešu rakstu valoda komunistiskās ideoloģijas iespaidā tika degradēta līdz nenozīmīgam un nevēlamam dialektam. Pieņemot, ka šāda izpratne par latgaliešu valodu ir ņemta par pamatu Inas Druvietes darbiem valodniecības laukā, jebkuras izmaiņas un uzlabojumi latgaliešu rakstu valodas statusā rada apdraudējumu Inas Druvietes zinātnisko darbu integritātei.

Balstoties uz iepriekšminēto, ir skaidri redzamas interešu konflikta pazīmes – ministrijas vadītajai Inai Druvietei ir jāpilda valsts valodas likums, kurš liek saglabāt, aizsargāt un attīstīt latgaliešu rakstu valodu, taču zinātniecei Inai Druvietei tas varētu nozīmēt apdraudējumu vairāku gadu pētījumu rezultātu ticamībai.

Skreine.org Inas Druvietes nokļūšanu IZM vadībā vērtē kā būtisku apdraudējumu latgaliešu rakstu valodai un latgaliešu kultūrai kopumā. Skreine.org aicina visus labas gribas cilvēkus veikt pasākumus savu iespēju robežas apdraudējuma novēršanai.

Iekomentē!